Kategorier
Teknik, allmän

TAG DIG LITE TID, STANNA OCH SE DENNE HANTVERKARE…

 

 

 

 

…gjuta ett tandat hjul.

 

 

 

 

 

Tänk dig, om vi hade haft samma fenomen hos oss ?

En hantverkare som sitter på en trottoar vid en av
våra gator och utför
ett makalöst arbete ?

Ja,  jag vet,  det vore en illusion. Det vore en omöjlighet
i vårt samhälle.

Men i Pakistan fungerar det.

När jag ser mannen arbeta,  med ett fåtal enkla verktyg,
tycks det mig som nästan rituella rörelser.
Inget onödigt, utan bara det som krävs,  för att lösa
arbetsuppgiften att gjuta ett tandat hjul.
Allt går med en rutin som är inarbetad sedan lång tid.
Här finns inte minsta tvekan eller osäkerhet.

Tänk dig, du som bor i ett utvecklat land, att du ville
ha ett sådant hjul tillverkat…hur mycket skulle det
krävas, för att få det gjort ?

I Pakistan gör denna gjutningens virtuos detta på
23 minuter…

Jag kan inte nog uttrycka min respekt för denna
yrkesman.

Ta dig tid och se på videon, som jag bäddat in.
Den finns på YouTube.

Det kanske ändrar din uppfattning om, vad som
är möjligt att åstadkomma bara med yrkesskicklighet
och kunskap.

 

Tänk dig denne man sittande på en trottoar vid Storgatan i din stad…