Kategorier
Flyghistoria

APROPÅ AB FLYGINDUSTRI I HALMSTAD

 

 

 

 

 

…är här en reminiscens från dess verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har ju skrivit en ganska omfattande redogörelse om företaget
AB Flygindustri i Halmstad, som verkade under krigsåren.

Artiklarna bygger till största delen på fakta och bilder från kanske
den ende av personalen som ännu är i livet. Det är Kurt Perssons
förtjänst.

Från en numismatiker, Arne Andersson i Halmstad, fick jag
en bild
och förfrågan om en verktygsbricka som tillhört
AB Flygindustri.

Vi hoppas Arne får lite fakta om brickan av Kurt.

Jag påpekar,  att bilden är skyddad av upphovsrättsliga lagar
och att upphovsrätten tillhör Arne Andersson, för att ingen
tvekan ska finnas om det juridiska.

En verktygsbricka lämnade man in till den avdelningen, där man
lånade exempelvis ett specialverktyg. Då visste företaget exakt
var verktyget fanns och vem som lånat det.

Ett enkelt system att hålla ordning.