Kategorier
Teknik, allmän

CONTRAILS OCH SPETSVIRVLAR

 

 

 

 

Här ett perfekt åskådningsexempel

på strömningen efter en vinge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna fina video med contrails  illustrerar hur luften strömmar efter en vinge.

Åskådliggjort genom den kondenserade vattenångan från motorernas
avgaser.

Man kan se den kraftiga nedåtriktade luftströmmen, som uppstår
efter vingen har ändrat riktning och hastighet på den luft, som
passerar vingen.

Vad som också är lätt att se, är hur luft transporteras från undersidans
högre tryck till ovansidans lågtryck över vingspetsen.

 Vid denna strömning uppstår en vortex (virvel) i spetsen, vilken man
försöker minska  genom att använda winglets. Du kan se, hur
vortexen roterar inåt kroppen på respektive sida.

Alla virvlar kostar energi och att alstra lyftkraft kräver något,
som drar eller skjuter planet framåt.
Att skapa lyftkraft kostar motstånd.

Samma sak med spetsvirvlar, de kostar energi.

Kolla videon och begrunda.

Dessa virvlar uppstår, antingen du rattar en fullsize Airbus 380
eller en friflygande A1 modell.