Kategorier
Naturbilder

HAN FICK GE SIG TILL SLUT…

 

 

 

 

 

…en stor gren på en av ekarna vid Tjärbyhanget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots eken var seg och ihärdig, den ständiga vinden
knäckte till slut en av dess grenar.

Vilket inte var konstigt, då grenen,  där den bröts av,
var genomrutten.

De två ekarna, hårt tuktade av väder och vind var en symbol
för Tjärbyhanget. Hanget som ju är en Litorinavall ursprungligen.

Jo,  jag flög också. Det blev en ritt i turbulensen på hanget
i den friska NNV vinden ca 6-8 m/sek.

Allt fotograferat med min Mobius.