Kategorier
Old Timer flyg

…MERA OT-FRIFLYG…

 

 

 

 

 

…för er som tycker om det.

 

 

 

 

Jag letade upp lite bilder om OT-Friflyg såsom det var före pandemin.

Hoppas läget går tillbaka, till i alla fall något som liknar det normala,
så vi kan flyga och umgås.

Tills dess får du hålla tillgodo med mina enkla bildspel…

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier
Nostalgoteket

F-NOSTALGI

 

 

 

 Tävling i Rinkeby 2011

 

 

 

 


Spännande var uppgörelsen i denna klassen in till sista andetaget nästan.
Men efter flyofferna stod Sten Persson som vinnare med sin modell Hi-Fly
före Sven-Olof Borg med sin Heatwave. Som utomstående tycker jag att
modellerna var lika bra i luften, men Sven-Olof hade lite otur i sin sista
start i flyoffen.

Som en icke speciellt kunnig friflygare måste jag uttrycka min beundran
för byggarna av dessa modeller. Tänk på att modellen ska stiga effektivt
under den motortid man har, för att därefter kunda helst ta en termikblåsa
och kurva i den eller om ingen termik finns, ska den kunna glida så länge
som möjligt, så man når maxtiden. Det är många parametrar som ska
stämma i sista änden !

Bra gjort ynglingar !

Tyvärr hade jag ett mekaniskt fel på min kamera, vilket gjorde jag hade för långa
exponeringstider med resultat, oskarpt.

 

Sven-Olof Borg startar sin Heatwave.

    Göran Dacke med sin modell Hothead

Nu !

Nu är det upp till dig, modellen !

Göran startar

Den blivande vinnaren Sten Persson från Halmstad

Förberedelser för Flyoff

Har han trumf i handen…………

Stens motor

En sådan här modell kommer inte från Kina och är “färdigbyggt”.
Nä här får man allt bygga sin modell från scratch !

Pilot och mekaniker, Sven-Olof Borg med dotter

Här spänner väl Sven-Olof linan till kurvrodret..

Han startade så fotografen inte hängde med…..

på spaning efter tävlingsmodellen, så man kan ta tiden för landning, resp då den inte kan ses mer.

Pär och jag hämtade Stens modell som fusat ner på kanten i hålan på fältet

Sven-Olofs Heatwave  som fusat. Det ser man på den uppfällda stabben

En perfekt fuselandning

Ryggtavlan på grabben som vann klassen

Småländsk koncentration hos Lars Erik Fridström Anderstorp

Sven-Olof startar

HI Fly, dagen vinnare

Sven-Olofs sekundant

Sven-Olof startar

Thor Bortne från Norge förbereder

Husbilen där Anita vår tävlingssekreterare residerade.

 

Flyg nu annars……..säger Thor

En välbyggd och vacker modell. Är den välbyggd och ser vacker ut,
brukar den också kunna flyga bra. Det var ju Kelly Johnson hos
Skunk Works i USA som myntade uttrycket:
If it looks good, it flies good !

 

 

 

 

Vinnare: Sten Persson Hi-Fli

mats