Kategorier
Teknik, allmän

DU KAN JU FUNDERA LITE ÖVER…

 

 

 

 

 

… hur denna maskin fungerar, som har 99 % verkningsgrad, 

enligt vad konstruktören hävdar.

 

 

 

En norrman har konstruerat en maskin med verkningsgrad högre än 99 %…
Låter fantastiskt, men tills motsatsen är bevisad, får vi tro konstruktören.

Framstående fysiker vilka har studerat maskinen, som enligt  konstruktören är en
“Evighetsmaskin”, Perpeetum Mobile, det vill säga en maskin som producerar
mer energi, än den konsumerar,  kan inte nöjaktigt förklara dess höga
verkningsgrad.

Människans dröm under flera hundra år, en maskin som inte kräver någon
energitillförsel.

Det närmaste vi kommit med en maskin som producerar energi ur exempelvis
vatten utan nedsmutsning, får väl var de korta miljondels sekunder då man
i enorma experimentella anläggningar lyckats genomföra fusion av atomer.

Kolla videon och försök förstå !